http:///.www.springbokboek.co.za/admin.php dr jan van elfen boeke

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

 • Africana
 • Afrikaanse fiksie
 • Liefdesromans
 • Afrikaanse geskiedenis
 • Skaars Afrikaanse boeke

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570, Elarduspark, 0181

Springbok boeke

Dr Jan van Elfen is alombekend in ons huise. Vir duisende Afrikaanse vroue was sy eerste boek, Die Verwagtende Moeder, ‘n broodnodige uitkoms en ‘n onontbeerlike handleiding. Dit was die regte boek op die regte tyd, en met sy wye kennis en simpatieke aanslag het dr Jan van Elfen groot vertroue ingeboesem.

Sy naam as populÍre mediese skrywer was gevestig en sy opvolgboeke – Babasorg, Kleutersorg en Kindersorg – is deur die jare ewe getrou geraadpleeg. Vanselfsprekend het sy lesers ook later hul tieners met die grootste gemoedsrus toegerus vir die lewe met sy welkome seksboeke Wat meisies wil weet en Wat seuns wil weet.

 ‘n lys van boeke deur dr Jan van Elfen sluit onder andere in:

 1. Babasorg deur dr. Jan van Elfen
 2. Beroemde geneeskundiges deur dr. Jan van Elfen
 3. Dagboek vir die verwagtende moeder deur dr. Jan van Elfen
 4. Die verwagtende moeder deur dr. Jan van Elfen
 5. Dokter in die huis deur dr. Jan van Elfen
 6. Jou borste deur dr. Jan van Elfen en Petrovna Metelerkamp
 7. Kleutersorg deur dr. Jan van Elfen
 8. Kindersorg deur dr. Jan van Elfen
 9. Liefde en seks in die huwelik deur dr. Jan van Elfen
 10. Ma is raad-op deur dr. Jan van Elfen
 11. Mediese handleiding vir die vrou deur dr. Jan van Elfen
 12. Swangerskap en geboorte deur dr. Jan van Elfen en dr Tilla Nicolson
 13. Wat meisies wil weet deur dr. Jan van Elfen
 14. Wat seuns wil weet deur dr. Jan van Elfen
 15. Wat every boy should know by dr. Jan van Elfen
 16. Wat every girl should know by dr. Jan van Elfen

dr Jan van Elfen-Babasorg1982

Babasorg
dr Jan van Elfen
1982 bygewerkte uitgawe

Babasorg is die natuurlike en noodsaaklike vervolg op die skrywer se eerste werk, Die verwagtende moeder. Dit is ‘n volledige handleiding vir moeders van babas tot op twee jaar, waarin voorligting gegee word vir die jong moeder vandat sy die eerste dag by die huis kom nŠ die bevalling met ‘n klein mensie wat nou haar verantwoordelikheid gaan wees. Al die vrae in verband met voeding, hantering, siektes, dissiplinering en die persoonlike instelling van die moeder teenoor haar nuwe taak word deeglik en simpatiek bespreek. Daar is ook ‘n afsonderlike hoofstuk vir die jong vader.

Dr. Van Elfen, bekende Afrikaanse geneesheer, stel hier sy grondige mediese kennis tot beskikking van die jong moeder en behandel sy onderwerp so simpatiek en menslik dat sy by die lees daarvan sal voel dat dit haar eie vertroude huisdokter is wat hier met haar gesels.

Alhoewel daar reeds baie deeglike boeke oor hierdie onderwerp in ander tale beskikbaar is, is Babasorg die eerste wat spesifiek op die Suid-Afrikaanse moeder en haar omstandighede ingestel is.

Babasorg het vir die eerste keer in 1966 verskyn en is elf keer herdruk. Die tweede uitgawe van 1982 is verwerk en met nuwe inligting aangevul om tred te hou met die eise van die tyd. Dit is ‘n groot, omvattende boek wat elke denkbare aspek van die onderwerp behandel. Daarby is dit voorsien van ‘n volledige bladwyser sodat dit baie maklik is om enige probleem wat daar met die baba mag opduik, in ‘n oomblik na te slaan.

dr Jan van Elfen-Babasorg1966 ouerskap

Babasorg
dr Jan van Elfen
1966 uitgawe
‘n volledige handleiding vir moeders van babas tot op 2 jaar

“Van die waardevolste boeke wat nog in Atrikaans uitgee is, is die reeks boeke: Die verwagtende moeder, Babasorg en Kleutersorg deur dr. Jan van Elfen

‘n Vierde boek in hierdie reeks (is) Kindersorg — ‘n volledige handleiding oor kinders van ses tot veertien jaar. Die boek, geskryf deur ‘n ervare gesinsdokter wat die kind en sy behoeftes deur en deur ken, wil ek graag geesdriftig en heelhartig aanbeveel by alle ouers van kinders, by onderwysers, organiseerders van jeugbewegings, die personeel van inrigtings vir kinders, predikante, ja, by almal wat met kinders te doen het en in kinders belang stel. . . Dit behoort op die bedboekrakkie van elke ouerpaar to staan en dit behoort daagliks deur elke ouer geraadpleeg te word. Die boek sal meehelp om beter aangepaste kinders en gelukkiger ouers te vorm.” Audrey Blignault in Vrouerubriek van die S.A.U.K.

Bo

Bo

  Dr Jan van Elfen boeke 

Foto van dr Jan van Elfen

Sommige lesers het al navraag gedoen na dr Jan van Elven se boeke. Ongelukkig het ek geen kennis of daar wel ‘n dr Jan van Elven bestaan wat boeke geskryf en uitgegee het nie. Ek aanvaar dat dit egter net ‘n tikfout of foutiewe spelling is en dat daar na die gewilde boeke van dokter Jan van Elfen gesoek word.

 

koop 'n boek 4  

koop 'n boek 4

Bo

dr Jan van Elfen-Kleutersorg1968 ouerskap

Kleutersorg
deur dr Jan van Elfen
1968 uitgawe
‘n volledige handleiding vir moeders van kleuters tot op 5 jaar

,,Wat hou die toekoms vir my kind in? Hoe kan ek hom die beste voorberei op die lewe ?“ Dit is vrae wat by elke reggesinde ouer van jong kinders opkom.

KLEUTERSORG, die derde boek deur die bekende dr Jan van Elfen, gee vir elke moeder en vader simpatieke, weloorwoŽ, gesonde leiding wat elke faset van hierdie belangrike vraag betref. Die liggaamlike, emosionele en verstandelike ontwikkeling van die kleuter vanaf sy tweede tot sy vyfde jaar word breedvoerig behandel. Op sy kenmerkende, spontane manier gee dr. van Elfen gesaghebbende advies oor die liggaamlike versorging van die jong kind, sy eet- en slaapgewoontes en probleme wat dit mag oplewer, hoe om op te tree in die geval van siekte, hoe om noodbehandeling toe te pas, ensomeer.

Daar word spesial en insiggewende aandag gegee aan die kind se gedrag en optrede, die ontwikkeling van sy persoonlikheid en vermoŽns en die rol wat spel, speelgoed, speelmaats, die huislike atmosfeer en die gesinslewe hier speel — altyd met die doel om die ouer te help om die kind tot sy volle potensiaal te laat ontwikkel. Ewe insiggewend en belangrik is dan ook die laaste hoofstuk wat handel oor die kwessie van skoolgereedheid en hoe die vyfjarige op hierdie nuwe aspek van sy lewe voorberei kan word.

Vir elke man en vrou op wie se skouers die heerlike en lewens belangrike verantwoordelikheid vir die opvoeding van ‘n jong kind rus, is Kleutersorg ‘n onmisbare huisvriend. Net soos sy voorganger, Babasorg, is dit voorsien van ‘n nuttige, volledige bladwyser.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Jou borste -Dr Jan van Elfen vroue boek

Jou borste
 (alles wat jy moet weet)
uitgegee in 1999 - geskryf deur dr Jan van Elfen en Petrovna Metelerkamp

 • Natuurlike ontwikkeling
 • Sensualiteit
 • Plastiese chirurgie
 • Borsvoeding
 • Borskanker

 

Bo

koop 'n boek 4

 

Die verwagtende moeder- dr Jan van Elfen bababoeke

Die verwagtende moeder
Die derde hersiene uitgawe was in 1983 uitgegee
boek geskryf deur dr Jan van Elfen

Bo

dr Jan van Elfen-swangerskap en geboorte

Swangerskap en geboorte
boek geskryf deur dr Jan van Elfen en Dr Tilla Nicolson

 

dagboek vir die verwagtende moeder

Dagboek vir die verwagtende moeder
boek geskryf deur dr Jan van Elfen

Dagboek vir die verwagtende moeder is ‘n gesprekgenoot wat die vrou deur die wagtyd en die eerste moellike maande nŠ die geboorte sal bystaan met waardevolle inligting, raad en leiding.

Dit lei die verwagtende moeder maand vir maand, dag vir dag tot ‘n voller begrip en nuwe waardering vir die wonder wat besig is om met haar te gebeur.

Sy sal weet wat om te verwag by haar eerste mediese ondersoek; hoe amniosentese uitgevoer word; dat swem, reis en seks nie verbode is tydens swangerskap nie; hoe om haar borste te versorg; haar klerekas te beplan en die babakamer te versier.

 ‘n Basiese dieet word aangegee, asook ‘n volledige lys van onder meer baba se benodigdhede en wat om in te pak na die hospitaal.

Daar is plek om eie gewaarwordinge, vrese en vreugdes op te teken, asook vir foto’s.

Benewens sensitiewe tekeninge bevat die boek ook lynsketse om oefeninge toe te lig wat tuis gedoen kan word om die liggaam soepel en gereed vir die bevalling te maak. Spreuke van Langenhoven lui elke maand in.

 Met dr. Van Elfen se dagboek kan elke verwagtende moeder die tyd met groter kennis, vertroue en vreugde tegemoetgaan.

 

dr Jan van Elfen-Beroemde geneeskundiges Jan van Elven

Beroemde Geneeskundiges
 deur dr Jan van Elfen
1966 uitgegee

In hierdie uiters interessante werk word die boeiende verbaal van die baanbrekers vir die heelkunde vertel. Sommige was diep denkers, of skerpsinnige waaghalse, maar boweal was hulle manne wat deur mensliewendheid aangespoor is.

Daar was Paracelsus se stryd teen die ortodokse; Vesalius wat lyke gesteel her om sy eie disseksies te kon doen; Parť, die man wat aan chirurgie beroepstatus gegee het, en die enigste Protestant wat tydens die geloofsmoorde deur die Franse koning versteek is; Harvey wie se ontdekking ‘n keerpunt in die geneeskunde aandui; en Van Leeuwenhoek wat die eerste was om die mikroskoop as wapentuig teen siekte te gebruik.

Vir baie van hierdie eerste baanbrekers was dit nie ‘n maklike weg na die waarheid nie. Sommige is verban, ander het op die brandstapel gesterf.
“Hulle het my verdryf uit Litaue, uit Pruise, uit Pole”, het Paracelsus geskryf, “maar dank die Vader die pasiŽnte het van my gehou.”

Hierna het ander beroemdes daarin geslaag om die lyding van die mensdom verder te verlig: Skeurbuik is oorwin, pokke is gekeer, die eerste gehoorbuis is deur die skaam Laennec uitgevind, pyn is oorwin, Pasteur het sy bydrae gelewer, X-strale is ontdek, die brein is aangedurf, en Ehrlich het met sy soektog na “rowerkoeŽls” begin.

Besondere aandag word ook aan die groot prestasies van die afgelope eeu bestee, aan Lister, Pavlov, Ross, Sauerbruch, Fleming en Salk.

Beroemde Geneeskundiges is ‘n besonder lewenswaardige en noodsaaklike boek, geskryf in die sprankelende styl waarvoor dr Jan van Elfen reeds bekend is.

 

Bo

koop 'n boek 4

koop 'n boek 4

Bo

dr Jan van Elfen-Wat meisies wil weet ouerskap  dr Jan van Elfen-Wat meisies wil weet 11 ouerskap

Wat meisies wil weet
 dr. Jan van Elfen

Elke meisie wil graag meer van seks weet, Sy wil die dinge verstaan waaroor daar of nie gepraat word nie of waaroor net gefluister word. En inderdaad is dit belengrik dat sy jonkdag al die korrekte inligting kry oor die ingrypende veranderinge wat in haar gemoed en in haar liggaam plaasvind wanneer sy volwasse begin raak.

 Dit is wat sy in ,, Wat meisies wil weet” te wete sal kom. Nie prekerig nie, nie klinies feitelik nie, maar met die treffende insig en openhartigheid wat eie is aan al dr. Van Elfen se boeke. Hy praat direk met die tienermeisie, en hy praat met oortuiging. As mediese dokter, as pa van twee adolessente dogters en met die insae wat hy in die tienergemoed gekry het toe hy duisende tieners se vrae in ‘n ,,Huisgenoot”- rubriek beantwoord het, praat hy ook met gesag. Die skrywer weet dat ‘n jong meisie soms opvlieŽnd en nukkerig is, dat sy partykeer skaam is vir haar ouers dat sy Iiggeraak is oor aanmerkings oor veranderinge in haar liggaam.

“Wat meisies wil weet” het raad as dit by kys en afsÍ kom; die skrywer gee sy mening oor maagdelikheid; hy bespreek masturbasie en Lesbiese Iiefde; hy verduldelik waarom puisies ontstaan. En hy draai nie doekies om as hy skryf oor die verreikende gevolge van veneriese siektes nie.

 ,,Wat meisies wil weet” is ‘n geillustreerde handleiding wat die tienermeisie in haar boekrak moet hou as verwysingsbron. Die kennis wet sy daaruit sal heel, kan die basis vorm vir ‘n gelukkiger aanpassing tydens die storm-en-drang-jare van adolessensie.

 

 

 

 • Die verwagtende moeder deur dr. Jan van Elfen
 • Babasorg deur dr. Jan van Elfen
  • Dit is ‘n rykdom van raad, waarskuwings, moets en moenies - en gerusstellings wat hier in ‘n praktiese “handboek” saamgevat is.

babasorg - sagteband

 • Kleutersorg deur dr. Jan van Elfen
 • Kindersorg deur dr. Jan van Elfen
  • Dit is ‘n boek vir Suid-Afrikaanse ouers en elkeen wat bemoeienis maak met die versorging en opvoeding van kinders.
 • Mediese handleiding vir die vrou deur dr. Jan van Elfen
 • Liefde en seks in die huwelik deur dr. Jan van Elfen
 • Wat meisies wil weet deur dr. Jan van Elfen
  • ‘n Openhartige boek wat as aanvulling kan dien tot die ma se gesprek met haar dogter
 • Wat seuns wil weet deur dr. Jan van Elfen
 • Wat seuns wil weet
 • Dagboek vir die verwagtende moeder deur dr. Jan van Elfen
 • Ma is raad-op deur dr. Jan van Elfen
 • Jou borste deur dr. Jan van Elfen en Petrovna Metelerkamp
 • Beroemde geneeskundiges deur dr. Jan van Elfen
 • Dokter in die huis deur dr. Jan van Elfen
 • Swangerskap en geboorte
 • What every boy should know by dr. Jan van Elfen
  • (love, sexuality, adolescence, pregnancy, drugs, rape , homosexuality, acne, puberty) by Dr.Jan van Elfen,
 • What every girl should know by dr. Jan van Elfen

 

 

Sommige lesers het al navraag gedoen na dr Jan van Elven se boeke. Ongelukkig het ek geen kennis of daar wel ‘n dr Jan van Elven bestaan wat boeke geskryf en uitgegee het nie. Ek aanvaar dat dit egter net ‘n tikfout of foutiewe spelling is en dat daar na die gewilde boeke van dokter Jan van Elfen gesoek word.

koop 'n boek 4

koop 'n boek 4

Bo

Bo

Lees meer van dr. Jan van Elfen

Bo

Afrikaanse taalreŽls bepaal dat die volgende woorde as volg gespel word:

Baba sorg - Babasorg
Kinder sorg - Kindersorg
Kleuter sorg - Kleutersorg
Genees kundigers - Geneeskundiges
 

   

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

 • Afrikaanse kinderboeke
 • Sport
 • Kuns
 • Afrikaanse boeke
 • Gewilde Afrikaanse boeke

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570, Elarduspark, 0181

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738