http:///.www.springbokboek.co.za/admin.php Doc Immelman

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

  • Africana
  • Afrikaanse fiksie
  • Liefdesromans
  • Afrikaanse geskiedenis

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570, Elarduspark, 0181

Springbok boeke

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

  • Afrikaanse kinderboeke
  • Sport
  • Kuns

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570,

Elarduspark, 0181

Doc Immelman

 

Doc Immelman (Daniel Ferdinand) is op 23 April 1922 in Kaapstad gebore. Hy gaan ook hier skool en matrikuleer in 1943 aan die Horskool Maitland deur middel van selfstudie deur Gordons Institute of Learning in Kaapstad. Op sy doopsel is sy naam verkeerdelik as William Ferdinand aangegee. Die fout is egter eers in 1944 reggestel toe met die oog op n werkaansoek by die destydse Departement van Pos- en Telegraafwese (n staats departement). Na sy skoolopleiding het hy by die Staadsdiens aangesluit en is na Beaufort-Wes in die Karoo. Gedrurende 1950 verhuis hy na die destydse Suidwes-Afrika (Namibi).

Hy het reeds in sy tienderjare begin skryf en sy eerste werk het in die Maitlandse skoolblad verskyn.

Die jare daarna beklee hy verskeie beroeope onder andere as telegrafis, klerk, radio-operateur, koerantman, fototgraaf, jagter en boer.

In 1954 verskyn sy eerste kortverhaal in Die Huisgenoot en sederdien het daar nie minder nie as 12 boek een bundels sowel as 200 kortverhale, vervolgverhale, artikels, reisbeskrywings en sketse uit sy pen verskyn. Hy skryf oor Suidwes en skryf ook heelwat in Engels.

Die naam doc is aan hom toegedig na aanleiding van sy ho voorkop en ooreenkoms met die karaktuur in een Walt Disney se verhale "Snow White and the Seven Dwarfs"

Doc Immelman - foto doc immw

Foto : Doc Immelman

Afgesien van skryf, sluit sy stokperdjies die volgende onderwerpe in : Suidwes-afrika en Angola jag, vuurwapens, reis, geskiedkundige navorsing, wild , natuurverskynsels en Swart stamme (Bantoestamme) se sedes en gewoontes. Behalwe Afrikaans, is hy ook Engels, Duits, Portugees en n aantal Inboorling-dialekte magtig.

Mnr. Immelman is getroud met mej Rya Senekal en hulle het twee dogters.

 

klik hier om n lys van doc Immelman se boeke te besigtig

 

doc immelman 2