http:///.www.springbokboek.co.za/admin.php Andrew Murray boeke

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

 • Africana
 • Afrikaanse fiksie
 • Liefdesromans
 • Afrikaanse geskiedenis
 • Skaars Afrikaanse boeke

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570, Elarduspark, 0181

Springbok boeke

Ons spesialiseer in die volgende tipes boeke
 

 • Afrikaanse kinderboeke
 • Sport
 • Kuns
 • Afrikaanse boeke
 • Gewilde Afrikaanse boeke

Tel : 012 345 4040
 Sel : 083 253 4932

 e-pos : andre@springbokboeke.co.za  Adres: Dakotastraat 570, Elarduspark, 0181

Boeke deur dr Andrew Murray in AFRIKAANS vertaal sluit in:

 1. Algehele oorgawe, 1980 - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 2. Bid vir mekaar - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 3. Christus, my alles - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 4. Die bloed van die kruis - dr Andrew Murray
 5. Die Goddelike geheim - ds Andrew Murray
 6. Die hartklop van God - ds Andrew Murray
 7. Die innerlike lewe - dr Andrew Murray
 8. Die inwonende Christus - dr Andrew Murray
 9. Die krag van die bloed - dr Andrew Murray
 10. Die nuwe verbond - dr Andrew Murray
 11. Die volheid van die Heilige Gees - dr Andrew Murray
 12. Die volle Pinkstersen - dr Andrew Murray
 13. Die ware wynstok, 1944 /1972 - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 14. Die werk van die Heilige Gees - dr Andrew Murray
 15. En nou na Pinkster, 1978 - dr Andrew Murray
 16. Gaan saam met my - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 17. Gebedslewe en die binnekamer - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 18. Here, leer ons bid - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 19. Herlewing - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 20. In die Heiligdom - dr Andrew Murray
 21. In die more - dr Andrew Murray
 22. Jesus die geneesheer van die krankes - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 23. Krag van die bloed, 1993 - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 24. Met Christus in die skool van gebed - dr Andrew Murray
 25. ‘n Lewe van liefde - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 26. Nederigheid - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 27. Nie my wil nie - boek geskryf deur dr Andrew Murray
 28. Nuwe lewe - dr Andrew Murray
 29. Ontdek die geesvervulde lewe! - dr Andrew Murray
 30. Oorwin jou twyfel - dr Andrew Murray
 31. Op God wag - dr Andrew Murray
 32. Terug na Pinkster - dr Andrew Murray
 33. Wees volmaak - dr Andrew Murray

koop 'n boek 4

dr Andrew Murray is een van die merkwaardige geestelikes wat diep spore in Suid-Afrika getrap het. Hy is een van die heel eerstes in die wreld wat dagstukke vegin skryf het om mense geestelik op te bou. Vandag nog lees duisende mense dwarsoor die wreld een of meer van sy ongeveer 250 boeke. Benewens Afrikaans en Engels is dit in minstens agte Europese, vyf Oosterse en drie Indiese tale beskikbaar.
Hy het die wel en wee van die aanloop tot die Anglo-Boereoorlog en die afloop daarvan intiem met sy mense deurgemaak. Hy was baie jare lank ‘n geliefde gemeentepredikant op Wellington en gesinsman met ‘n passie vir die Here en sy saak.

 

koop 'n boek 4

 

Andrew Murray-Gebedslewe en die binnekamer

Gebedslewe en die binnekamer - dr Andrew Murray
Boek in Afrikaans vertaal deur Timo Kriel

Het Gebedsieven en De Binnenkamer van dr. Andrew Murray - wat destyds verskyn het as nabetragting van die Predikantekonferensie op Stellenboseh in 1912, word hier in ‘n goeie Afrikaanse vertaling die kerklike publiek aangebied.

Enkele voorafgaande stukkies, asook hier en daar kort verwysings na die gemelde konferensie, is in hierdie Afrikaanse uitgawe weggelaat. In 1912 is die verskyning van hierdie boekie gevoel as ‘n voorsiening in ‘n diepgevoelde behoefte. Hoeveel te meer nie nou nie, terwyl geweldige ontwrigting op sedelike en geestelike gebied reeds plaasgevind het en die fondamente van die samelewing skyn te wankel?

In ‘n brief (van wyle ds. I. C. Hefer van Parys, en voorgelees op genoemde konferensie) word melding gemaak van ‘n groot TE-VEEL en ‘n groot TE-MIN.

Groot is die TE-VEEL van organisasie en ander uiterlike kerklike bedrywighede (ook in die lewe van die indiwidu) wat put veral uit menslike vernuf, menslike entoesiasme en menslike wilsinspanning.

Groot aan die ander kant is ook die TE-MIN van ingaan en verskyn voor Gods aangesig.

Hierdie onewewigtigheid l ten grondslag aan al die kragteloosheid wat daar op sedelike en geestelike gebied heers.

Die gebruik van die Binnekamer en die Gebedsiewe moet ons aanleer.

Dit tot behoud van ons eie en die kerk se lewe!

 

koop 'n boek 4

 

Andrew Murray-Algehele oorgawe

Algehele oorgawe - dr Andrew Murray
Boek in Afrikaans vertaal deur Timo Kriel

Wil u graag ‘n hart h wat oorloop van Iiefde tot elke kind van God? Wil u ‘n hart vol liefde h wat ander aan die brand kan steek? Sou u graag sien dat die liefde van die hemel self van u uitgaan?

Jong Christene vra dikwels: Waarom is dit dat ek so te kort skiet? Ek het tog so ernstig met my hele hart belowe, en het so begeer om God te dien; waarom het dit my nie geluk nie?

Waarom het die Woord so mm mag om die gelowiges in heiligheid en toegewydheid op te bou?

Op hierdie en baie ander dwingende vrae gee dr. Andrew Murray in Algehele oorgawe direkte antwoorde.

 

“As ek u vra of u die bevel:
‘Moenie dronk word van wyn nie’ gehoorsaam, dan sal u dadelik antwoord: ‘
Natuurlik, as Christen gehoorsaam ek daardie bevel.’ Maar nou, wat die ander betref: ‘Word met die Gees vervul’ - het u daardie bevel gehoorsaam? Is dit die lewe wat u voer ?“ Aldus Andrew Murray.

En nou gaan hy voort om eenvoudig, maar in diepte - en baie prakties - die lewe saam met die Gees te verduidelik. En hoe hierdie gebod gehoorsaam moet word. Dit is ‘n noodsaaklike werk vir elke gelowige. Want dan eers kan ons ons waarlik kinders van God noem, wanneer sy Gees kragtig in ons woon.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Andrew Murray-Nuwe lewe  Andrew Murray-Nuwe lewe2

Nuwe lewe - geskryf deur dr Andrew Murray
vertaal deur F J Liebenberg

Inhoud:

Voorwoord
1. Die Nuwe Lewe
2. Die Melk van die Woord
3. Die Woord van God en ons Hart
4. Die Geloof
5. Die Krag van God se Woord
6. God se Gawe van sy Seun
7. Jesus se Oorgawe van Homself
8. Kinders van God
9. Ons Oorgawe aan Jesus
10. Die Verlosser uit die Sonde
11. Sondebelydenis
12. Die Vergifnis van Sonde
13. Die Reiniging van die Sonde
14. Die Heiligheid
15. Geregtigheid
16. Die Liefde
17. Nederigheid
18. Struikeling
19. Jesus die Bewaarder
20. Krag en Swakheid
21. Die Gevoelslewe
22. Die Heilige Gees
23. Die Leiding van die Gees
24. Die Heilige Gees bedroef
25. Vlees en Gees
26. Die Geloofslewe
27. Die Mag van Satan
28. Die Stryd van die Christen
29. Wees ‘n Sen
30. Persoonlike Arbeid
31. Die Sending
32. Lig en Vrolikheid
33. Kastyding
34. Die Gebed
35. Die Biduur
36. Die Vrees van die Here
37. Onverdeelde Toewyding
38. Geloofsversekering
39. Gelykvormigheid aan Jesus
40. Gelykvormigheid aan die Wreld
41. Die Dag van die Here
42. Die Heilige Doop
43. Die Nagmaal
44. Gehoorsaamheid
45. Die Wil van God
46. Die Selfverloning
47. Die Bedagsaaniheid
48. Geld
49. Die Vryheid van die Christen
50. Groei
51. Skrifondersoek
52. Die Heer, die Voleinder

 

Andrew Murray-Herlewing

Herlewing - dr Andrew Murray
‘n nuwe lewe van volle oorgawe

Boek in Afrikaans vertaal deur Lucia Wels

“Daar mt herlewing in die kerk kom, want die kerk is die enigste hoop in hierdie sterwende wreld.” Dit is die woorde van Andrew Murray, die wreldbekende Suid Afrikaans gebore evangelis wie se boeke al die lewens van miljoene mense verryk en verander het.

Herlewing is egter nie sommer iets wat oornag en onverwags gebeur nie. Dit word voorafgegaan deur opregte en ernstige gebede van gelowiges wat hulle hele lewe aan God wy. Ware herlewing beteken ook dat daar ‘n sekere ingesteldheid by Christene moet wees. Ons moet daarvoor gereed wees — en om gereed te wees, moet ons ons harte ondersoek en sekere dinge regstel.

God wIl sy kerk laat herleef. Hy wag om Homself met nuwe krag aan ons te openbaar. Laat dit ons erns wees om biddend en voorbereid op die openbaring te wag.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Andrew Murray-Die inwonende Christus

Die inwonende Christus - ds Andrew Murray
Boek in Afrikaans vertaal deur Lucia Wels

Word u lewe gekenmerk deur mislukkings en teleurstellings? Is u diep bedroef en ontsteld oor die wreld se gejaag na wind?

Daar Is ‘n lewe van oorwinning en vreugde, ‘n lewe van oorvloed. Daar is ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Dit is moontlik om u eie swakheid en onmag agter te laat — want God kan u na die Beloofde Land van rus en vrede en onbeskryflike vreugde bring.

U Meester wag orn in u te korn woon.
Hy wag om in u te kom werk.
Hy wag om u na die Beloofde Land te neem.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Andrew Murray-Terug na Pinkster  Andrew Murray-Terug na Pinkster2

Terug na Pinkster - geskryf deur dr Andrew Murray

Mag die Here ons versterk om te sien dat die grootste werk wat enigeen op aarde kan doen, dit is—om die groot belofte van die Vader toe te eien, daarop voor God te pleit, en om met ‘n sterk begeerte ‘n antwoord te verwag.

Laat die woord—,,die een ding wat nodig is, die krag van die Heilige Gees uit die hemel,” in ons harte wortel skiet, en opgroei en vrugte dra in voihardende geloof en gebed.

Laat ons daarmee in Gods teenwoordigheid vertoef. Laat ons in die lig daarvan op die Kerk met harte vol van ontferming neersien. Laat ons daaroor met ons broeders praat en bid. God verhoor die gebed, God sal verseker die antwoord gee.
Die Skrywer (ds Andrew Murray).

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Andrew Murray-Christus, my alles afrikaanse boeke

Christus, my alles - geskryf deur ds Andrew Murray
Boek in Afrikaans vertaal deur Lucia Wels

Eers as Christus alles vir en in my is, kan ek die volheid van die Christelike lewe ken. En om alles in my te kan wees, moet Hy sy regmatige plek in my hart inneem. Hy moet die sonde, wat vroer in my geheers het, onttroon en self op die troon van my lewe gaan sit.

Dr. Andrew Murray is dekades lank reeds bekend vir sy diepsinnige en Skrifgebonde boodskappe. Wat hy s, is nie net van belang vir die mens wat nog sy hart vir Christus moet gee nie, maar ook vir die Christen wat al ver op die pad na geestelike volwassenheid gevorder het.

Hier help by u om stap vir stap te vorder tot by die heerlike volheid wat binne die bereik van elke gelowige is.

Andrew Murray-Nie my wil nie afrikaanse boeke vertaal  ANDREW MURRAY nie my wil nie

Nie my wil nie - geskryf deur dr Andrew Murray
Die saligheid van ’n lewe in die wil van God
Boek in Afrikaans vertaal / oorgesit deur Timo Kriel

In die wil van God alleen l die oorsprong, die bestaan, die krag, die saligheid, die heerlikheid van die genadelewe van elkeen van Sy kinders.
Mag die Here hierdie boekie heilig om Sy kinders te help om te verstaan wat die wil van God is, om die heerlikheid daarvan te begryp, die wil lief te h, te kies en te volbring as hulle hoogste begeerte.

 

koop 'n boek 4

koop 'n boek 4

Bo

Bo

Andrew Murray-Die ware wynstok

Die ware wynstok - Dr Andrew Murray

Nie lank na die publikasie van Bly in Christus, het ek die versoek ontvang om ‘n korter en eenvoudiger uitgawe gereed te maak vir die gebruik van kinders wat die Here Jesus ken en liefhet. Ek was egter nie in staat om dit te doen nie. Van daardie tyd af het die wonder- like gelyknis, wat die teks van daardie boek was, met sy Goddelike eenvoud en onuitputtelike rykdomme vir my nog dierbaarder as ooit geword. Ek voel asof daar geen ander gedeelte in die Woord van God is waarin ons vereniging met Christus Jesus, met sy oproep tot algehele toewyding, sy voorreg van onbegrensde vertroue, sy krag van oorvloedige vreugde, ryke vrugbaarheid en oorwinnende gebed, gestel word met soveel helderheid of krag nie. En ek het my gedwonge gevoel om te probeer skrywe wat jong Christene maklik kan begryp, om hulle te help om daardie posisie in te neem waarin die Christelike lewe ‘n sukses moet wees.

Dit is asof daar nie een van die vernaamste versoekinge en mislukkinge van die Christelike lewe is wat hier nie behandel word nie. Die nabyheid, die algenoegsaamheid, die getrouheid van die Here Jesus, die natuurlikheid, die vrugbaarheid van ‘n lewe van geloof word so blootgel, dat dit is asof ‘n mens met vertroue kan S: Laat die gelykenis in die hart ingaan, en alles sal wel wees.

Mag die Here Sy sen gee. Mag Hy ons leer om die verborgenheid van die wynstok te bestudeer in die gees van aanbidding, terwyl ons wag op die onderwys van God self.
Ds Andrew Murray, 18 November 1897.

 

koop 'n boek 4

Bo

Bo

Andrew Murray dr ds Andrwe Murray- Die Goddelike geheim

Die Goddelike geheim
‘n Geestelike boek deur dr Andrew Murray
Boek in Afrikaans vertaal deur Timo Kriel en J.P Strumpfer

 

koop 'n boek 4

Bo

 

DR ANDREW MURRAY krag van die bloed

Krag van die bloed
1993 uitgegee en geskryf deur dr Andrew Murray

Christene besef nie aldag watter ontsaglike betekenis die bloed van Christus vir hulle het nie. Daarom beleef hulle ook nie altyd die sen en krag wat daar in die bloed opgesluit is nie.

Dr. Andrew Murray laat die klem in hierdie werk op al die verskillende aspekte van die bloed val. Die feit dat hy deurgaans met ‘n diepe insig maar ook ‘n wye perspektief na hierdie saak kyk en dit sistematies en op ‘n eenvoudige manier aan die leser oordra, dra beslis by tot die waarde van Krag van die bloed.

Met di boek sluit hy nie net aan by al sy ander werke oor ‘n Geesvervulde Christelike lewe nie, maar belig hy ‘n onderwerp wat ongelukkig vandag te dikwels na die agtergrond geskuif word.

 

 

ANDREW MURRAY ontdek die geesvervulde lewe

Ontdek die geesvervulde lewe!
geskryf deur dr Andrew Murray

GEESTELIKE UITNEMENDHEID / DIE HOOGSTE GEESTELIKE DEUG /

 • ‘n GEESVERVULDE LEWE
 • ‘n krag
 • ‘n belofte
 • ‘n moontlikheid

 

IS U GEESTELIKE LEWE SAAI EN DOODGEWOON?
 
VOEL U DAT IETS IN U CHRISTELIKE ERVARING SKORT?

SOEK U NA MEER?
 
Delf in hierdie klassieke werk saam met Andrew Murray in die Skrif, dan sal u soektog oor wees.
U sal:
* die bron van geestelike krag ontdek, sodat u volgens God se wil kan leef;
* vreugde kan put uit God se beloftes van ‘n wonderlike lewe vol verwagting en die vervulling van daardie verwagtinge;
* besef dat die hoogste geestelike deug vir elke gelowige in Jesus Christus moontlik is.

U kan nuwe hoogtes in u Christelike lewe bereik; u kan geestelik volwasse word — lees TITEL.

koop 'n boek 4

Bo

 

ANDREW MURRAY die volheid van die heilige gees

Die volheid van die Heilige Gees
geskryf deur dr Andrew Murray
In Afrikaans oorgesit deur Lucia Wels

Troos en Blydskap!

Dr. Andrew Murray gee duidelike riglyne oor hoe die kind van God toegang kan kry tot sy oorvloedige sen.

In hierdie bespreking oor die rol van die Heilige Gees in die Christen se lewe, raak hy aan onderwerpe soos:
+ die krag van die Gees
+ voorwaardes vir die volheid van die Gees
+ aanbidding in die Gees…

… en natuurlik ook vervulling met die Gees van God.

Die waarheid van God, wat hier deur sy dienaar oorgedra word, gryp in die lewe van elke gelowige in en maak dit nuut!

 

koop 'n boek 4

Bo

Bo

 

ANDREW MURRAY die volle pinksterseen  DR ANDREW MURRAY die volle pinksterseen

Die volle Pinksterseen
geskryf deur dr Andrew Murray

Dit is God se wil dat elkeen van sy kinders met die Heilige Gees vervul sal word.

Geen Christen, geen gemeente en geen kerk kan lewe en werk soos God dit wil h tensy hulle hierdie hemelse ervaring gehad het nie.

Hierdie sen is deur God self vir ons berei en tot beskikking van al sy kinders.

Daarom mag ons dit van harte glo en met die grootste vrymoedigheid verwag.

Daar is egter ‘n belangrike struikelblok op ons pad…

 

 

ANDREW MURRAY die werk van die heilige gees

Die werk van die Heilige Gees
geskryf deur dr Andrew Murray

DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES. N ‘n tyd van besondere geestelike herlewing gebeur dit dikwels dat gelowiges terugval in ‘n lewe van vrugtelose inspanning en droewige mislukkings.
Hoe moet hierdie wisselvalligheid verklaar word?
In sy bekende DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES wat weer ’n nuwe uitgawe beleef, bespreek dr. Andrew Murray hierdie probleem uitvoerig.
Hy gee ‘n duidelike uiteensetting van die plek wat die Heilige Gees in die gelowige se lewe moet inneem. Hy verduidelik wat dit beteken om werklik met die Gees van God vervul te wees en wat dit prakties vir die kind van God inhou.
DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES is ’n boek vir elke mens wat verlang na ware verdieping in sy geestelike lewe.

 

koop 'n boek 4

Bo

Bo

 

 

Bo

Bo

ANDREW MURRAY die hartklop van god

Die hartklop van God
geskryf deur ds Andrew Murray

In Die hartklop van God verwoord Andrew Murray wat hy beskou as die basiese sen wat God die Vader deur Jesus Christus vir sy kinders gee en hoe dit in die krag van die Heilige Gees ‘n daaglikse werklikheid word. In hierdie jaardagboek kry ons ook ‘n beeld van Andrew Murray se hartklop van persoonlike toewyding en oorgawe aan die Here.

 * Daar is niks wat ons nader aan God bring of ons dieper in sy liefde inlei as voorbidding nie.
 * Daar is niks wat ons die wese van God inniger laat ervaar as die krag waarmee on sons hart voor God oopmaak vir mense om ons nie.
 * Daar is niks wat ons inniger aan Christus kan verbind as die oorgawe waarmee ons die verlossingboodskap bring in die lewe van mense nie.
 * Daar is niks waarby ons die werk van die Heilige Gees met groter krag ervaar nie as deur gebed.
 * Daar is niks wat meer bydra tot die eenheid van die liggaam van Christus nie as die gemeenskap van gelowiges in volhardende gebed tot God om sy genade, ook vir di wat nog in die duisternis is.

 

koop 'n boek 4

Bo

Bo

 

 •  

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738

Lizmar blook eyes 1ks

Bestel boeke by:

www.lizmarboeke.co.za

Elarduspark telephone small red 012 345 4040

Equestria telephone small red 012 807 2710

Monumentpark telephone small red 012 346 6738